Представяне

nFunds е софтуер за работа на Заложни Къщи.

Приложението е уеб базирано и достъпът до него става както от настолни така и от мобилни устройства,
което добавя допълнителна функционалност спрямо стандартните (десктоп) приложения по отношение на : отчетност, конфигурация и др.

За възможностите и начин на работа на nFunds - софтуер за Заложни Къщи, можете да се запознаете в информацията по надолу :

кратко представяне на екран "Договори" и въвеждане на "нов Договор".

Договори


Основен екран - показва всички налични Договори, сортирани по последна дата на операция към Договора.
Списъкът с налични Договори има следните полета:

# No - Номер на Договор и Вид на Договор (Текущ, Откупен, Прекратен).
Дата - Дата на Операция : Сключване, Продължаване, Откупуване или Прекратяване на Договор.
Клиент - Клиент на Договор.
Заложени Вещи - изброени Заложени Вещи към Договор.
Период - Период на Договор: Начална - Крайна Дата.
Дни - Дни на Договор.
З. Сума - Заета Сума при Сключване на Договор.
П. Сума - Продължена Сума - Изплатени Лихви и Такси при продължаване на Договор.
И. Сума - Изплатена Сума при Откупуване на Договор.

софтуер за заложни къщи, програма за заложна къща, софтуер за управление заложна къща, заложни билети

Видове Договори


Текущи това са всички активни договори, те от своя страна биват разделени на:

Договори с днешна дата - текуща Крайна Дата на Договор.
Просрочени Договори - Договори с Крайна Дата на Договор по-малка от текущата плюс брой Дни на изчакване на Клиента зададени в Настройики - Договори..
Продължени Договори - Договори с изплатени лихви и такси към Крайна Дата на Договор, без върната Заета Сума и с продължена Крайна Дата на Договор.

Откупени Договори откупени от Клиента с върнати Заети Вещи.
Прекратени Договори прекратени поради не изплащане на дължимите суми от Клиента, като Заетите Вещи към Договора формират Наличноста в Търговския Обект.

Въвеждане на нов Договор


Въвеждане на нов Договор в nFunds - софтуер за Заложни Къщи,
става от всеки прозорец в приложението, чрез меню "Бързи Бутони - Нов Договор"

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

или чрез бутон Въвеждане на нов Договор, в екран "Договори"

софтуер за заложни къщи, програма за заложна къща, софтуер за управление заложна къща, заложни билети


Прозорец Договори - Въвеждане на нов Договор
е разделен на няколко секции, съдържащи информация за Договора.

софтуер за заложни къщи, програма за заложна къща, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

Полета с атрибути на Договора :
  • Клиент на Договора
  • Начална Дата - Крайна Дата на Договора
  • Номер на Договора
  • Забележка към Договора

Съдържание на Договора :
Описание на Залаганата Вещ или Вещи към Договора в табличен вид :
Наименование, Вид, Заета Сума, Лихва, Такса управление, Такса неустойка и др. се въвеждат в отделен подпрозорец на Веща за залог.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

Меню с Бутони за операция към Договора.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, заложни билети
софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, заложни билети

- Въвеждане на Вещ за Залог към Договора
отваряне на подпрозорец за въвеждане на данни за залаганта вещ.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, заложни билети

- Клиент Меню
помощно меню за операции към Клиента :

- Въвеждане от Откупени вещи на Клиент.
Избор на атрибути за търсене на Клиент :
- по Име / Фамилия
- по ЕГН
- по Телефон

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети
софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, заложни билети

- Отпечатване на Договора
показване и отпечатване на сключения Договор.

софтуер за заложни къщи, програма за заложни къщи, заложни билети

- Експорт на Касов Бон за Договора
отпечатване на касов бон за Договора.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, заложни билети

- Изтриване на Договора
изтриване на Договора от програмата.

софтуер за заложни къщи, програма за заложни къщи, заложни билети

- Изход от Договора
връщане в предишен прозорец без запис на Договора.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, заложни билети

- Запис на Договора
запис на въведените/редактирани данни в Договора.

Продажби


Прозорец Продажби, показва извършените продажби в табличен вид, сортирани по датата на последната продажба.
Търсене и филтриране по всички атрибути на продажбата.

софтуер за заложни къщи, програма за заложна къща, софтуер за управление заложна къща, заложни билети

Въвеждане на нова Продажба, става чрез отваряне на прозорец Продажби - Въвеждане / Редакция на Продажба,
подобно на Договори - Въвеждане / Редакция на Договор, или с меню "Бързи Бутони - нова Продажба" от всеки прозорец
на приложението.

Прозорец Продажби е идентичен на прозорец Договори, разделен е на подобни секции, съдържащи информация за Продажбата :
Дата, Номер, Клиент, Съдържание на Продажбата и др.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

След което се избират и добавят в "Продажбата - Съдържание на Продажбата" наличните прекрантени "Заложени Вещи",
като от същия прозорец "Продажната Цена" на веща, може да бъде променяна преди добавянето й в "Продажбата".

софтуер за заложни къщи, програма за заложна къща, софтуер за управление заложна къща, заложни билети

Наличност


Екран Наличност, показва текущата наличност от Заложени Вещи на Прекратени Договори в табличен вид:
Описание на Заложената Вещ, Номер на Прекратен Договор, Заета Сума на Веща и колона Продажна Цена в която се въвежда "Цена за Продажба".

софтуер за заложни къщи, програма за заложна къща, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

Клиенти и Клиентски Профил


Екран Клиенти, показва списък с наличните клиенти на приложението, намирането и филтрирането по клиент е подобно
като в другите прозорци на програмата - в полето намери с възможност за избиране на критери за търсене :

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложна къща, заложни билети

Прозорец "Клиентски Профил" показва всички издадени Документи към Клиента и операциите към тях.

програма за заложна къща, Софтуер за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

Каса и Отчети


Екран Каса и Отчети, показва детайлна информация за извършените операции към избран период.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложна къща, заложни билети

Такси и Лихви


Екран Такси и Лихви - настройки на такси, лихви, неустойки и др. за работа на приложението.

софтуер за заложна къща, програма за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

Документи


Редактор на издаваните Документи за отпечатване на приложението.

програма за заложна къща, софтуер за заложни къщи, софтуер за управление заложна къща, заложни билети

Текстов Редактор


Стандартен Текстов Редактор към приложението.

програма за заложни къщи, софтуер за заложна къща, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети

Настройки


Настройки на Търговския Обект към приложението.

програма за заложни къщи, софтуер за заложни къщи, заложни билети програма за заложни къщи, софтуер за заложна къща, софтуер за управление заложна къща, заложни билети програма за заложни къщи, софтуер за заложни къщи, софтуер за управление заложни къщи, заложни билети